Huisreglement Fysiotherapie

Wij vragen graag uw aandacht voor ons huisreglement om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 • Dit reglement wordt aan iedere cliënt(e) overhandigd bij aanvang van de fysiotherapie en/of training. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een training.
 • U kunt uw auto op het parkeerterrein van de Brink parkeren. De praktijk is niet verantwoordelijk aansprakelijk voor diefstal van eigendommen in het pand en op het buitenterrein (auto, fiets). ( foto: alleen dan met Dorpsstraat 30 a)
 • De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot:
  • Kwaliteit dienstverlening: iedere therapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie.
  • Klachten: De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen van uw fysiotherapeut.
  • Privacy: Geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.
 • In het kader van de invoering van het Burgerservicenummer (BSN) in de zorg zijn wij verplicht om u voor of tijdens de eerste behandeling te identificeren aan de hand van een geldig wettelijk identiteitsbewijs, zoals een paspoort, een Nederlands rijbewijs, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands vreemdelingendocument. Bij reeds bekende patiënten geldt de vergewisplicht door herkenning of het stellen van enkele vragen.
 • Afspraken die uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht .
 • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Maar ook NAW gegevens.
 • Als u niet voor onze therapievormen verzekerd bent of uw budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijktarieven en krijgt u zelf een rekening. Zie voor de praktijktarieven onze website.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • Waarneming: om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- ziekteverzuim.
 • Hygiëne: wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Geregistreerde patiëntgegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of bij een van onze fysiotherapeuten.

Klachtenreglement

U kunt het klachten formulier hieronder downloaden:
klachtenregeling KIaOra Fysiotherapie

 

KiaOra Fysiotherapie

www.kiaora-fysio.nl
Facebook: KiaOra Fysiotherapie en massage
m: 06-11423808
@: info@kiaora-fysio.nl

Huisreglement