Datum laatste wijziging privacy statement: woensdag 11 september 2019

KiaOra Fysiotherapie
Dorpsstraat 30a
3945 BL  Cothen
+31 6 11 42 38 08

KvK-nummer: 59721634

KiaOra Fysiotherapie vindt het belangrijk om jouw persoonlijke gegevens en privacy te beschermen. In dit privacy statement lees je welke gegevens we verzamelen en hoe deze gegevens bewaard en gebruikt worden. Deze privacyverklaring is van toepassing op www.kiaora-fysio.nl (de website) en de diensten die wij aanbieden.

Persoonsgegevens

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee iemand als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende manieren binnen krijgen. Bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, een formulier op de website in vult of als je contact met ons opneemt.

Je gegevens zijn nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je er voor kiest om je gegevens niet (meer) te delen kunnen wij je niet altijd van dienst zijn omdat er dan geen goede overeenkomst opgesteld kan worden.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kiaora-fysio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Om als minderjarige klant van ons te worden is schriftelijke toestemming nodig van ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

We zullen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze zorg hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • ID- of paspoortnummer;
 • Zorgverzekeringsgegevens;
 • Gegevens over je gezondheid.

Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van het behandelproces op basis van de behandelovereenkomst die je bij je eerste consult van ons ondertekent.

Van zorgverleners vraagt KiaOra Fysiotherapie de volgende gegevens:

 • Je naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • AGB

Deze gegevens worden gebruikt zodat cliëntgegevens uitgewisseld kunnen worden om betere behandeling mogelijk te maken. (Verwijzing)

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder in deze privacy statement omschreven. Je gegevens blijven bewaard zolang je klant bij ons bent, omdat we zonder die gegevens onze diensten niet kunnen leveren. Als je geen klant meer bij ons bent zullen je gegevens bewaard zolang dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Als dat niet (meer) nodig is worden jouw gegevens verwijderd.

Doorgaans is de bewaartermijn zo opgebouwd:

De looptijd van de behandelovereenkomst + 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Beveiliging

We doen ons uiterste best om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben er niet bij. Wij doen dit met behulp van de volgende maatregelen:

 • Alle personen die namens KiaOra Fysiotherapie van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid voor al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van persoonsgegevens zodat deze te herstellen zijn na een technisch mankement;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

De persoonsgegevens die je met ons deelt kunnen wegens onderstaande redenen worden gedeeld met een derde partij. Met elk van deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de nodige afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen dan die hierboven genoemd zijn, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is.

Geautomatiseerde besluitvorming

KiaOra Fysiotherapie neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de website naar je browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer waarmee een website het apparaat later weer herkend.

We kunnen cookies gebruiken om (je ervaring op) onze website te verbeteren.
Cookies zorgen er daarnaast onder andere voor dat:

 • de website sneller is
 • de website veiliger is
 • wij fouten op de website kunnen opsporen

De website www.kiaora-fysio.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies.Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Maar let wel op: het kan zijn dat onze website mogelijk minder goed werkt zonder cookies.
Wil je precies weten wat wij met cookies doen? Lees dan onze cookieverklaring.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer we wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen voegen we bovenaan een nieuwe datum toe. Daarom raden we je aan om deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Daarom heb je de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens. Wij zijn verplicht om daarop in te gaan.
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of het verwijderen van jouw gegevens. In het geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst.
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Bijvoorbeeld om deze zelf door te geven aan een andere partij.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen gegevens van jou meer verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Zoals hierboven vermeld heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kiaora-fysio.nl.

Wil je een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bij vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens helemaal bovenaan deze pagina.

Privacy verklaring